Vilken huvudvärk har du?
Gör testet här!

Frågor & Svar

Vilka symtom ger Hortons huvudvärk?

Det mest framträdande symtomet är en svår, intensiv och skärande smärta i och bakom det ena ögat. På samma sida som smärtan förekommer oftast något eller några av följande symtom; rinnande ögon, rodnad i ögonen, nästäppa eller rinnande näsa, svettning i pannan eller ansiktet, svullet ögonlock, hängande ögonlock eller förminskad pupill. Huvudvärken kommer i regelbundna attacker upp till åtta gånger per dygn.

Hur ofta kommer huvudvärksattackerna?

Attackerna kommer 1–8 gånger per dygn under perioder som varar mellan några dagar upp till flera månader i sträck. Perioderna återkommer regelbundet och ungefär samma tid på året. Hos vissa kommer perioderna flera gånger per år, men man kan också ha längre uppehåll då perioderna återkommer vartannat eller vart tredje år.

När på dygnet kommer huvudvärksattackerna?

Hortons huvudvärk följer ett individuellt tidsmönster där attackerna startar vid ungefär samma tider på dygnet. För många kommer huvudvärksattackerna på natten, när man har sovit några timmar, under den så kallade REM-sömnen (drömfasen).

Hur vet jag om det är Hortons huvudvärk eller migrän jag lider av?

Symtombilden skiljer sig mellan dem. Migrän är en pulserande huvudvärk som sitter i mellan 4 och 72 timmar. Hortons huvudvärk ger en svår och intensiv smärta runt det ena ögat som kommer i regelbundna attacker. Det här testet kan ge en indikation till vilken typ av huvudvärk man lider av.

Varför får man Hortons huvudvärk?

Hortons är en primär typ av huvudvärk vilket innebär att den inte orsakas av någon bakomliggande skada eller sjukdom. Det är inte helt klarlagt vad som ger upphov till huvudvärken eller varför vissa drabbas, men man vet att blodkärlen bakom ögat och i hjärnhinnorna samverkar tillsammans med nervsystemet i hjärnan.

Till toppen av sidan