Vilken huvudvärk har du?
Gör testet här!
Hur ofta kommer huvudvärksattackerna?

Attackerna kommer 1–8 gånger per dygn under perioder som varar mellan några dagar upp till flera månader i sträck. Perioderna återkommer regelbundet och ungefär samma tid på året. Hos vissa kommer perioderna flera gånger per år, men man kan också ha längre uppehåll då perioderna återkommer vartannat eller vart tredje år.

Till toppen av sidan