Vilken huvudvärk har du?
Gör testet här!

Behandlingar

hortons-bandaid

Man delar upp behandlingen av Hortons huvudvärk i akut respektive förebyggande behandling. Syftet med den akuta behandlingen är att snabbt stoppa en pågående huvudvärksattack, medan den förebyggande behandlingen ska minska antalet attacker eller förhindra att de kommer alls. Genom att kombinera olika akuta och förebyggande metoder får behandlingen störst effekt.

Akut behandling

Huvudvärksattackerna vid Hortons är extremt smärtsamma och därför är det viktigt med akut behandling som snabbt lindrar eller avbryter attacken. Medicinsk syrgas och triptaner är de två effektivaste och mest studerade akuta metoderna. Om man har en svår form av Hortons med många attacker per dygn kan man kombinera medicinsk syrgas med triptaner för att öka effekten av behandlingen. Det är också ett alternativ när man har fler än två huvudvärksattacker per dygn och triptankonsumtionen därmed riskerar att bli för hög.

»Medicinsk syrgas och triptaner är de två mest effektiva behandlingarna.«

horton-70

Medicinsk syrgas

Medicinsk syrgas ökar syrenivån i blodet och gör att blodkärlen drar ihop sig, vilket bidrar till att huvudvärken försvinner helt eller delvis inom 10 till 15 minuter. Vid en huvudvärksattack andas man in 7–15 liter syrgas per minut genom en ansiktsmask i upp till 15 minuter. Behandlingen hjälper cirka 70 % och lindrar attacken direkt för vissa, medan den tar udden av smärtan och gör den mer uthärdlig för andra. Medicinsk syrgas skrivs på recept och ingår då i högkostnadsskyddet och ger få biverkningar. Gasen levereras hem i tuber och man sköter behandlingen på egen hand. Läs mer här.

horton-70-80-procent

Triptaner

Triptaner är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som drar samman blodkärlen och  minskar frisättningen av kärlvidgande ämnen i huvudet. Vid en huvudvärksattack injiceras 6 mg av triptanen sumatriptan med hjälp av en förfylld spruta. Maxdosen ligger på två doser per dygn och det måste gå minst en timme mellan injektionerna. 70–80 % svarar på behandlingen och upplever att smärtan lindras eller försvinner inom 5–10 minuter. Behandlingen har inga allvarliga dokumenterade biverkningar, men kan ge en tryckande känsla över halsen och bröstet som är ofarlig men kan upplevas obehaglig. Triptaner ska inte användas när man lider av okontrollerat högt blodtryck eller kärlkramp.

hortons-30–45-min

Andra akuta behandlingsmetoder

Det finns flera andra akuta behandlingsmetoder som kan hjälpa vid Hortons, men de verkar först efter 30–45 minuter. Triptanerna sumatriptan och zolmitriptan finns som nässpray liksom lokalbedövningsmedlet lidokain. Ett  annat alternativ är ergotamin som finns både som tablett och stolpiller.

Förebyggande behandling

Den förebyggande behandlingen bidrar på längre sikt till att huvudvärksattackerna blir färre eller upphör helt. Vanligtvis är den ett tillägg till den akuta behandlingen för de som har fler än två attacker per dygn eller långa besvärsperioder. Det är ofta framgångsrikt att kombinera två olika behandlingar, men alla som har Hortons är olika och behandlingen måste skräddarsys efter varje individ. Därför är det viktigt att behandlingen utförs av en specialist i neurologi som både känner sjukdomen och den drabbade.

»Den förebyggande behandlingen bidrar till att attackerna blir färre eller upphör.«

Det här kan t ex ingå i den förebyggande behandlingen:
1
Kalciumantagonister i tablettform, används både vid episodisk och kronisk Hortons och kan tas upp till tre gånger per dygn under en huvudvärksperiod. Över 70 % upplever en god förebyggande effekt och läkemedlet kan kombineras med triptaner eller ergotamin. En vanlig biverkning är förstoppning eller trög mage.
2
Kortison genom dropp eller i tablettform fungerar som en korttidsbehandling under 2–3 veckor och hjälper i 60 % av fallen. Det används vid svår Hortons med många attacker eller i väntan på att en annan förebyggande behandling ska ge effekt.
3
Ergotamin drar ihop blodkärlen i hjärnan och tas på kvällen för att förebygga attacker under natten. Risken för biverkningar är stor och behandlingen bör inte pågå under fler än några veckor. Ergotamin interagerar med triptaner och ska inte kombineras med sumatriptan eller zolmitriptan.
4
Litiumsulfat i tablettform är ett alternativ vid svår kronisk Hortons. Behandlingen ska utföras av en läkare med lång erfarenhet av Hortons huvudvärk och man måste regelbundet ta blodprov för att kontrollera att inte njurarna eller sköldkörteln påverkas.
5
Pizotifen är en serotoninantagonist i tablettform som kan lindra besvären vid kronisk Hortons och ges tillsammans med ergotamin eller triptaner. Läkemedlet är ett så kallat licenspreparat som enbart får användas efter att Läkemedelsverket godkänt behandlingen.
6
Operativa metoder i form av DBS (deep brain stimulation) innebär att hypotalamus elektrostimuleras. Behandlingen används vid mycket svåra fall av kronisk Hortons när läkemedel inte hjälper.
7
Beteendeterapi kan vara ett effektivt komplement till läkemedelsbehandlingen. Biofeedback, avslappningsövningar, kognitiv beteendeterapi och stresshantering är några exempel på metoder som bidrar till att man bättre hanterar smärtan och känner kontroll över sitt tillstånd.
Egenvård

Undvik utlösande faktorer

Under en Hortonsperiod finns det flera olika saker som kan sätta igång en attack. Små mängder alkohol, nitratrik kost och läkemedel som sildenafil (Viagra) och nitroglycerin kan starta huvudvärken.

Sömn och sömnvanor

Ofta startar huvudvärksattackerna på natten när man sover och många utvecklar en rädsla för att somna. Därför är det bra att hålla ett regelbundet sömnschema och följa sin vanliga rutin vid sänggång. En del blir även hjälpta av att höja huvudänden på sängen med 25 cm.

Huvudvärksdagbok

För att se vilket mönster huvudvärken följer och vad som utlöser attackerna är det bra att föra huvudvärksdagbok. I den skriver man upp när attackerna kommer (datum och klockslag), samt vad man gjort, ätit och druckit innan attacken.

Huvudvärksdagbok (pdf)

»Alkohol, nitratrik kost och läkemedel som sildenafil och nitroglycerin kan starta huvudvärken.«
MED 1404 - Denna sida uppdaterades senast 3 april 2015, 04:12.
Till toppen av sidan