Vilken huvudvärk har du?
Gör testet här!

Frågor & svar

Här svarar Ingela Nilsson Remahl, överläkare vid den neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, på de vanligaste frågorna om Hortons huvudvärk. Ingela är docent i neurologi med neurovaskulär huvudvärk som fokusområde och hennes forskning är centrerad kring Hortons huvudvärk. Hon är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och ingår i Elisabet Waldenlinds forskargrupp. Förutom att Ingela har varit aktiv i Neurologföreningen, neurologernas intresseorganisation, sitter hon med i styrelsen för Svenska Migränsällskapet.

 

Vem får Hortons huvudvärk och när i livet drabbas man?

Hortons förekommer hos både män och kvinnor, men är 2–3 gånger vanligare hos män. Sjukdomen debuterar vanligtvis i 20–40 års åldern och upphör när man är runt 65 år.

Vilka symtom ger Hortons huvudvärk?

Det mest framträdande symtomet är en svår, intensiv och skärande smärta i och bakom det ena ögat. På samma sida som smärtan förekommer oftast något eller några av följande symtom; rinnande ögon, rodnad i ögonen, nästäppa eller rinnande näsa, svettning i pannan eller ansiktet, svullet ögonlock, hängande ögonlock eller förminskad pupill. Huvudvärken kommer i regelbundna attacker upp till åtta gånger per dygn.

Hur ofta kommer huvudvärksattackerna?

Attackerna kommer 1–8 gånger per dygn under perioder som varar mellan några dagar upp till flera månader i sträck. Perioderna återkommer regelbundet och ungefär samma tid på året. Hos vissa kommer perioderna flera gånger per år, men man kan också ha längre uppehåll då perioderna återkommer vartannat eller vart tredje år.

Hur lång tid tar det innan en huvudvärksattack går över?

En huvudvärksattack pågår mellan 15 minuter och 3 timmar, men en halvtimme upp till en timme är vanligast.

När på dygnet kommer huvudvärksattackerna?

Hortons huvudvärk följer ett individuellt tidsmönster där attackerna startar vid ungefär samma tider på dygnet. För många kommer huvudvärksattackerna på natten, när man har sovit några timmar, under den så kallade REM-sömnen (drömfasen).

Vad är den största skillnaden mellan Hortons huvudvärk och migrän?

Hur länge huvudvärksattackerna pågår och hur intensiv smärtan är. Vid Hortons huvudvärk är smärtan så fruktansvärd att man inte kan hålla sig stilla, medan migrän lindras av att man är i stillhet.

Hur vet jag om det är Hortons huvudvärk eller migrän jag lider av?

Symtombilden skiljer sig mellan dem. Migrän är en pulserande huvudvärk som sitter i mellan 4 och 72 timmar. Hortons huvudvärk ger en svår och intensiv smärta runt det ena ögat som kommer i regelbundna attacker. Det här testet kan ge en indikation till vilken typ av huvudvärk man lider av.

Varför får man Hortons huvudvärk?

Hortons är en primär typ av huvudvärk vilket innebär att den inte orsakas av någon bakomliggande skada eller sjukdom. Det är inte helt klarlagt vad som ger upphov till huvudvärken eller varför vissa drabbas, men man vet att blodkärlen bakom ögat och i hjärnhinnorna samverkar tillsammans med nervsystemet i hjärnan.

Kan Hortons huvudvärk vara ett symtom på en annan sjukdom?

Det finns bakomliggande sjukdomar med symtom som påminner om Hortons huvudvärk. Ofta avviker dock dessa symtom så att man kan misstänka andra orsaker till huvudvärken och därmed starta en utredning.

Är Hortons huvudvärk ärftligt?

Hos cirka 5 % av de som drabbas har man sett en ärftlighet och då framför allt bland kvinnor.

Kan jag göra något för att förebygga huvudvärksattackerna?

Det är i princip omöjligt att förebygga en första attack, men man kan minska risken för kommande attacker genom att undvika alkohol, nitratrik kost och läkemedel som innehåller sildenafil (Viagra) eller nitroglycerin.

Kan alkohol utlösa en huvudvärksattack?

Ja. Alkohol även i små mängder har visat sig vara en utlösande faktor av huvudvärksattackerna under en Hortonsperiod.

Finns det något samband mellan magnesiumbrist och Hortons huvudvärk?

Det finns inga säkerställda data som visar att magnesium påverkar Hortons huvudvärk. Däremot kan migrän lindras av magnesiumtillskott.

Går Hortons huvudvärk att bota?

Det finns inget botemedel men effektiv behandling som lindrar symtomen. Vanligtvis upphör Hortons huvudvärk när man är runt 65 år men för vissa kvarstår sjukdomen och för andra upphör den tidigare. Det finns också en kronisk form som innebär att man har huvudvärksattacker året runt med enbart kortare uppehåll. Även kronisk Hortons huvudvärk brukar upphöra senast vid 65.

Hur behandlar man Hortons huvudvärk i Sverige?

Det finns både förebyggande behandling och akut attackbehandling. Vid akut behandling använder man oftast medicinsk syrgas eller sumatriptan. Du kan läsa mer om de olika alternativen här. När man har väldigt många huvudvärksattacker, eller när den förebyggande behandlingen precis har inletts, kan tillfällig behandling med kortison hjälpa.

Vilka biverkningar ger dessa behandlingar?

Läkemedlet Verapamil är ofta förstahandsvalet i den förebyggande behandlingen av Hortons huvudvärk. Verapamil kan ge förstoppning och lågt blodtryck med yrsel som följd. Bland de akuta behandlingsalternativen kan injektioner med triptaner, främst sumatriptan, ge en tryckande känsla över halsen och bröstet som är ofarlig men kan upplevas obehaglig. Läs mer om olika behandlingar och eventuella biverkningar här.

Hjälper akupunktur mot Hortons huvudvärk?

Akupunktur har inte visat sig effektivt mot Hortons huvudvärk. Däremot kan akupunktur hjälpa mot så kallad sekundär spänning, det vill säga när man får ont runt huvudet, i nacken och axlarna till följd av långa perioder med täta huvudvärksattacker.

Är Hortons huvudvärk och ögonmigrän samma sak?

Nej. Hortons huvudvärk respektive migrän, inklusive ögonmigrän, är två skilda åkommor.

Hur tar jag reda på om jag har Hortons huvudvärk?

Du måste träffa en specialistläkare i neurologi, en neurolog, som kan ställa diagnosen Hortons huvudvärk, men också utesluta andra orsaker till smärtan. Det finns inte någon metod – t ex röntgen – som kan fastställa Hortons, utan det är symtomen, tidsförloppet och den kroppsliga undersökningen som leder till diagnosen.

Varför måste jag träffa en neurolog? Räcker det inte med en allmänläkare?

En allmänläkare kan misstänka Hortons huvudvärk, medan en neurolog har specialistkunskap inom huvudvärk och kan förutom att ställa diagnosen erbjuda effektiv behandling.

Hur kommer jag i kontakt med en neurolog?

Kontakta din vårdcentral eller allmänläkare för att få en remiss till en neurolog. Var tydlig med att du misstänker Hortons huvudvärk och ta gärna med dig checklistan, ditt testresultat och din huvudvärksdagbok. Du kan också kontakta en neurologmottagning direkt och skriva din egen remiss. Vänd dig då till din närmaste neurologklinik för att få veta var du ska skicka din remiss.

Kan jag vara sjukskriven för Hortons huvudvärk?

Ja, det kan du. Det är upp till dig och din behandlande läkare att komma fram till beroende på vilka besvär du har och hur länge din huvudvärksperiod har pågått.

Finns det någon Hortonsförening i Sverige?

Ja, den ligger under Svenska Migränförbundet och erbjuder… Du kan läsa mer om Hortonföreningen i Sverige här.

Till toppen av sidan