Vilken huvudvärk har du?
Gör testet här!

Användarvillkor

1. Avsändare

AGA Gas AB som ingår i Linde Healthcare är en del av Linde Group och finns representerade i över 100 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA gas AB.

2. Disclaimer/ansvarsbegränsning

Webbsidan innehåller allmän information om Hortons huvudvärk och medicinskt oxygen. Webbsidan är utvecklad som en service från AGA Gas AB, Linde Healthcare. Informationen på hemsidan är inte avsedd att ersätta – och kan aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning i allmänhet eller i enskilda fall.

Länkar

Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser. Även om AGA Gas AB ,Linde Healthcare försöker att tillhandahålla länkar till andra webbsidor innehållande information som kan anses motsvara gällande lagar och förordningar så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att AGA Gas AB, Linde Healthcare erhåller kunskap om detta. AGA Gas AB, Linde Healthcare kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana andra webbsidor.

3. Copyright

AGA Gas AB, Linde Healthcare innehar upphovsrätten till allt material som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till AGA Gas AB, Linde Healthcare upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från denna hemsida av AGA gas AB, Linde Healthcare.  Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licensrätt – varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt – till patent eller varumärke tillhörigt AGA Gas AB, Linde Healthcare. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig AGA Gas AB, Linde Healthcare.

AGA Gas AB, Linde Healthcare gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och AGA Gas AB, Linde Healthcare användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från AGA Gas AB, Linde Healthcare sida.

Till toppen av sidan